• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Upadłość konsumencka – całość, co powinieneś mieć pojęcie
Jeżeli upadłość konsumencka zostanie potwierdzona, następnym krokiem jest opracowanie planu spłaty bądź też restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji oraz okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez wskazany czas czasu lub restrukturyzację, jaka ujmuje ilość zadłużenia lub ewentualnie zmienia warunki spłaty – upadłość radom. Plan ten jest z reguły ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po potwierdzeniu planu spłaty przez sąd, jednostka zadłużona musi go dokładnie przestrzegać. To oznacza harmonijne dokonywanie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest niejednokrotnie objęty nadzorem sądowym w celu monitorowania postępu i egzekwowania szanowania warunków upadłości. W przypadku poprawnego wykonania planu spłaty bądź spełnienia odmiennych warunków ustawionych przez sąd, dłużnik ma obowiązek zdobyć tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż osoba ta została uwolniona od własnych wierzytelności objętych upadłością konsumencką, a jej sytuacja finansowa zaczyna się poprawiać.

+Tekst Reklamowy+

Comments are closed.