• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Audyt – przywilej dla firmy, konieczność czy może przymus?
Ostateczna wartość firmy uzależniona jest od wielu różnych czynników i zmienia się w czasie. To, ile warta jest jakaś firma ma ogromne znaczenie w sytuacji jej likwidacji, sprzedaży lub w chwili zmiany jej organizacyjno-prawnej formy. Każda taka okoliczność potrzebuje wyceny z innych powodów, jednak zawsze powinna to być realna wartość wszystkiego co będzie danej jednostki dotyczyć. Sprzedaż i likwidacja to okoliczności, które kojarzą się raczej z niechcianymi zdarzeniami. Wykonanie przekształcenia jednej formy działalności gospodarczej w inną również wymagać będzie określenia wartości składników wchodzących na majątek. W każdym opisywanym przypadku konieczna będzie dokładna wycena przedsiębiorstwa, która jednoznacznie wykazuje bieżącą wartość firmy dla konkretnych celów. Dużo elementów składowych można szybko i precyzyjnie ustalić opierając się o ceny rynkowe odpowiedników. Inne będą wymagały przeliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości na skutek zużycia albo – przeciwnie, zwiększenia wartości, przykładowo po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Ale w zakres majątku firmy również wchodzi dużo elementów sprawiających trudność przy wycenie. Dotyczy to w szczególności wartości niematerialnych i prawnych, jakie stanowią niejednokrotnie istotną część aktywów firmy. Przeważnie się tu spotyka autorskie prawa, licencje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. Tutaj kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Żeby oszacować trafnie składniki niematerialne majątku, potrzebna jest profesjonalna wycena firm prowadzona przez doświadczonych audytorów.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.